Make your own free website on Tripod.com
Safety Shoes
    VS-100
    VS-200
    VS-300
    VS-800 NT
    VS-900 NT
PPE
  Head Protection
   Gloves Protection
   Leather Protection
   Mask Protection
Pages
1
   Fall Protection
   Ear Protection
   Eye Protection
   Protective Clothing
   Signing & Marking
  Shoes Protection
     
     Mask Protection Page 1  
     
 
   

 

    VSMASK-001
    
ผ้าปิดจมูกชนิดแผ่นใยสังเคราะห์
    
     คุณสมบัติ : ป้องกันฝุ่นละออง
     ขนาด : มาตรฐาน
     สี : เขียว
     
     ราคา : 3 ฿./แผ่น

   
 
     
 
   
    VSMASK-002
   
ผ้าปิดจมูกชนิดผ้าอย่างบาง
    
     คุณสมบัติ : ป้องกันฝุ่นละออง (เสริมไส้กรอง 5 ชั้นบาง)
                        ทำด้วยผ้ากรองอากาศอย่างดี
     ขนาด : มาตรฐาน
     สี : ขาว
     
     ราคา : 4 ฿./แผ่น

   
 
     
 
   
    VSMASK-003
    
ผ้าปิดจมูกชนิดผ้าอย่างหนา
    
     คุณสมบัติ : ป้องกันฝุ่นละออง (เสริมไส้กรอง 5 ชั้นบาง)
                        ทำด้วยผ้ากรองอากาศอย่างดี
     ขนาด : มาตรฐาน
     สี : ขาว
   
     ราคา : 5 ฿./แผ่น
  
   
 
     
 
   
    VSMASK-006
    
หน้ากากชนิดแผ่น
    
     คุณสมบัติ : ตัวหน้ากกาเหือนกับผ้าคาดปิดจมูก แต่มีชั้น Acivated Carbon
                        ภายใน และมีชั้นนอกเป็นกระดาษเหนียว ติดลวดหนีบจมูก
                        ใช้ได้นาน ซักน้ำได้ ป้องกันกลิ่นได้ดีมาก
     ขนาด : มาตรฐาน
     สี : เขียว-ขาว

     ราคา : 20 ฿./แผ่น

  
   
 
     
 
   
    VSMASK-063
    
หน้ากากกันสารเคมี
    
     คุณสมบัติ : ผลิตจากกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษของ USA.
                         มาตรฐาน ISO 9002 ป้องกันกลิ่นและสารเคมีได้ดี
     ขนาด : 7 x 17 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.
     สี : เขียว

     ราคา : 15 ฿./แผ่น

  
   
 
     
 
   
    VSMASK-064
    
หน้ากากกันเคมี ชนิด 1 วาล์ว
    
     คุณสมบัติ : ผลิตจากกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษของ USA.
                         มาตรฐาน ISO 9002 มีวาล์วระบายอากาศได้ดี
     ขนาด : 7 x 17 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.
     สี : ขาว

     ราคา : 25 ฿./แผ่น

  
   
 
     
 
   
    VSMASK-009
    
หน้ากากกันสารเคมีแบบครอบ 1 วาล์ว
    
     คุณสมบัติ : มีแผ่นกรองทำด้วยกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษ
                        ของ USA. มาตรฐาน ISO 9002 เปลี่ยน Filter ได้ มี
                        วาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นได้
                        มากกว่า 0.02 micron
     ขนาด : 9 x 15ซม. รวมยางคล้องหู 28 ซม.
     สี : ขาวแถบเขียว

     ราคา : 50 ฿./อัน

  
   
 
     
 
   
    VSMASK-005
    
หน้ากากชนิดครอบ 2 วาล์ว
    
     คุณสมบัติ : มีแผ่นกรองทำด้วยกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษ
                        ของ USA. มาตรฐาน ISO 9002 มี Acivated Carbon
                        แบบเกล็ดเพื่อการใช้งานที่นานกว่า มีวาล์วระบายอากาศ
     ขนาด : 11 x 12 ซม. พับใส่กระเป๋าเสื้อได้
     สี : ขาวแถบเขียว


     ราคา : 50 ฿./อัน

  
   
 
     
 
   
    VSMASK-013
    
หน้ากากกันสารเคมี
    
     คุณสมบัติ : เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม
                        เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
     ขนาด : มาตรฐาน

     ราคา : 90 ฿./อัน

  
   
 
     
 
   
    VSMASK-015
    
หน้ากากกันสารเคมี
    
     คุณสมบัติ : เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
                        ได้ดีเยี่ยม ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมีที่น่ารำคาญ ช่วยทำให้
                        ทำงานได้ยาวนนขึ้น
     ขนาด : มาตรฐาน

     ราคา : 105 ฿./อัน

  
   
 
     
1