Make your own free website on Tripod.com
   

     >> ทาง หจก.แวลูเซฟ ได้มีการผลิตรองเท้าออกมาใหม่ 2 รุ่น คือ  23-sep-05
                  - รองเท้านิรภัย รุ่น VS-800NT
                  - รองเท้านิรภัย รุ่น VS-900NT
 

 

 

 
 
 
1