Make your own free website on Tripod.com
     

       Welcome to ValuSafe Limited Partnership
                ซึ่งเราได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชม
        สินค้าต่างๆ ได้จากทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์นี้
        ทางผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้จัดทำข้อมูลออกเป็น
        หมวดหมู่ โดยจะมีข้อมูลสินค้าอยู่ในกลุ่มของ Products
        นั้น จะประกอบไปด้วยสินค้า 2 กลุ่ม คือ
        1. กลุ่มรองเท้า     2. กลุ่มอุปกรณ์นิรภัย

 
รุ่น VS-100 หุ้มส้น
หนัง : หนังอัดลาย
พื้น : ระบบพื้นฉีด
more detail
 
รุ่น VS-200 หุ้มข้อ
หนัง : หนังอัดลาย
พื้น : ระบบพื้นฉีด
more detail
 
รุ่น VS-800NT หุ้มส้น
หนัง : หนังอัดลาย
พื้น : พื้นสำเร็จรูป
more detail
 
รุ่น VS-900NT หุ้มข้อ
หนัง : หนังอัดลาย
พื้น : พื้นสำเร็จรูป
more detail
   
    
        >> หัวเหล็กของรองเท้าของเรานั้น สามารถรองรับ
              แรงกระแทกได้ 60 จูล
        >> พื้นรองเท้าของเรานั้นสามารถกันน้ำมัน
              สารเคมี และไฟฟ้าสถิต
        โดยรองเท้าของบริษัทเรานั้นมีราคาถูกและคุณภาพดี

      


                                                                22-Sep-2005
1